EventsSportsSriLanka

Playground Constructed By ETC

தீவகத் திருவிழாவை முன்னிட்டு விளையாட்டு நிகழ்வுகளை நடாத்துவதட்காக வல்லன் சண்முகநாதன் பாடசாலைக்கு அண்மித்த பிரதேசங்களை புனரமைத்து விளையாட்டு மைதானங்களை ETC அமைப்பினால் நிர்மானிக்கப்பட்டது. இந்த பிரதேசத்தில் அமைத்துள்ள விளையாட்டு மைதானத்தில் ஒரே நேரங்களில் பல வகையான விளையாட்டுகளை நிகழ்த்த முடியும்.

நிர்மாணப்பணிக்கு முன்

மைதானம் அமைக்கப்படும் போது

மரம் நடுகையில்

தற்பொழுது

Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button