EducationSriLanka

DONATION OF THIRUKKURAL BOOKS AND SCHOOL ACCESSORIES

பாதணிகள் மற்றும் திருக்குறள் புத்தகங்கள் அன்பளிப்பு

ஒளிரும்வாழ்வு அமைப்பினால் பாடசாலை மாணவர்களுக்கான அடிப்படை உடைமைகள் இலவசமாக வழங்கப்பட்ட நற்பணிக்கு எமது அமைப்பின் பங்களிப்பிற்காக பாடசாலை மாணவர்களுக்கு இலவச பாதணிகளையும் திருக்குறள் புத்தகங்களையும் அன்பளிப்பு செய்ததற்காக ETC அமைப்பு பெருமையடைகின்றது. மேலும் இதற்காக எமது அமைப்பிற்கு உதவிய அனைத்து நல்லுள்ளங்களுக்கும் எமது நன்றிகளை தெரிவித்து கொள்கின்றோம்.

Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button